افراد در زبان آلمانی

پرسش و پاسخ در مورد افراد در زبان آلمانی

Persisch lernen1

زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید

پرسش و پاسخهای کوتاه در زبان آلمانی

چگونه سر صحبت را با افراد به زبان آلمانی باز کنیم

 

ese-pl-glossar-persisch.page4

 

1

2


زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید

سلام و خداحافظی در زبان آلمانی

چگونه در زبان آلمانی سلام و احوالپرسی کنیم

ese-pl-glossar-persisch.page3

 

زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید

آموزش افعال آلمانی – Deutsch Persisch Verben

 

در این دوره شما افعال آلمانی را می آموزید

آموزش افعال آلمانی به ساده ترین شکل در این آموزش گنجانده شده

جهت دیدن آموزش افعال آلمانی لطفا اینجا کلیک کنید

 

زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید

آموزش ویدیویی لغات آلمانی – طبیعت – Deutsch Persisch Wörter

در این دوره شما از طریق فیلم زبان آلمانی را می آموزید

آموزش لغات آلمانی به ساده ترین شکل در این ویدیوها گنجانده شده

جهت دیدن ویدیوهای آموزش لغات آلمانی مربوط به طبیعت لطفا اینجا کلیک کنید

آموزش زبان آلمانی

 

آموزش ویدیویی لغات آلمانی – عبور و مرور – Deutsch Persisch Wörter

در این دوره شما از طریق فیلم زبان آلمانی را می آموزید

آموزش لغات آلمانی به ساده ترین شکل در این ویدیوها گنجانده شده

جهت دیدن ویدیوهای آموزش لغات مربوط به عبور و مرور لطفا اینجا کلیک کنید

آموزش زبان آلمانی

 

زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید

آموزش ویدیویی لغات آلمانی – منزل – Deutsch Persisch Wörter

در این دوره آموزشی شما از طریق فیلم زبان آلمانی را می آموزید

آموزش لغات آلمانی به ساده ترین شکل در این ویدیوها گنجانده شده

جهت دیدن ویدیوهای آموزش لغات آلمانی مربوط به منزل لطفا اینجا کلیک کنید

آموزش زبان آلمانی

Deutsch – Persisch Phrasebook – آموزش زبان آلمانی

Lernen Sie Deutsch frei und voll funktionsfähig mit Bilder – Film – sprechen – geschrieben und mit verschiedenen
Bildungsressourcen gesprochen für Sie , lieben Freunde . Sätze geltenden deutschen und deutschen Verben.

 

آموزش زبان آلمانی رایگان و کاملا کاربردی به همراه عکس – فیلم – نوشتاری و گفتاری با منابع متنوع آموزشی جهت یادگیری زبان آلمانی برای شما دوستان گرامی
یادگیری لغات آلمانی – جملات کاربردی آلمانی و افعال آلمانی با وبسایت آموزشی ما

http://www.deutschofarsi.info

Deutsch – Persisch Phrasebook 1

جملات کاربردی آلمانی

Jemand’s Telefonleitung anzapfen

به خط تلفن کسی مخفیانه وصل کردن

 

 

Spricht jemand hier Persisch?

کسی اینجا فارسی حرف میزند؟

 

 

sich Jemand’s Zugriff entziehen

از چنگ کسی در رفتن

 

jemand hinter sich lassen <idiom>

از کسی جلو زدن [مسابقه] [اصطلاح روزمره]

 

 

Mir hat es jemand zugezwitschert.

افرادی به طور غیر رسمی به من آگاهی دادند.

 

 

ähnlich [wie Jemand oder etwas] <adj.>

شبیه [به کسی یا چیزی]

 

gleich [wie Jemand oder etwas] <adj.>

شبیه [به کسی یا چیزی]

 

jemand, der die Fäden zieht

تعزیه گردان [کسی که پشت صحنه عمل می کند]

 

Deutsch – Persisch Phrasebook 2

جملات کاربردی آلمانی

Das [Märchen] nimmt dir keiner ab!

هیچکس به افسانه [داستان] تو باور نمی کند!

 

 

Ich hoffe, es geht dir gut.

امیدوارم حالت خوب باشه.

 

 

Dir sind die Trauben zu sauer.

به غرورت برخورده است.

 

 

Ich werde dir zuliebe darauf verzichten.

من بخاطر تواز آن دست خواهم برداشت.

 

 

Das neue Sportwagenmodell musst du dir ansehen!

نگاه بکن به مدل تازه خودروی کورسی !
Kann ich es bei Dir Zuhause abgeben?

می توانم این را در خانه ات پس بدهم؟

 

Ich bin dir sehr dankbar für…

من خیلی ممنونم ازت برای …

 

 

Damit handelst du dir nur Ärger ein.
با این کار تو فقط درد سر برای خودت می سازی.

 

Bilde dir nicht ein, dass du gescheit bist!

فکر نکن که باهوش هستی !

 

 

Wie ist es dir beim Vorstellungsgespräch ergangen [gegangen] ?

مصاحبه مربوط به شغلت چطور گذشت؟ [اصطلاح روزمره]

 

 

Schau mich bitte an, wenn ich mit dir rede.

لطفا وقتی که با تو صحبت می کنم رویت را به من بکن.
Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?
چه چیزی آزارت [رنجت] می دهد؟

 

Mach dir um deine Unterkunft keine Sorgen – dafür ist gesorgt.

ناراحت جایی برای ماندنت نباش . آن تامین شده است.

 

 

Es ist lieb, dass du dir Sorgen machst, aber es geht mir gut.

خیلی سپاسگذارم از اینکه دلواپس هستی اما من حالم خوب است.

 

Es tut mir leid, wenn ich dir auf die Zehen getreten bin.

من معذرت میخواهم اگر دلخورت [اذیتت] کردم.

 

 

Ich komme mit dir mit.

من [همراه] با تو می آیم.

 

 

Jemand’s Alter {m}

پدر کسی [درشمال آلمان] [زبان عامیانه]

 

 

Jemand’s Oller {m}

پدر کسی [درشمال آلمان] [زبان عامیانه]

 

an Jemand’s Statt

بجای کسی

 

 

Jemand’s Ansehen schaden

به شهرت کسی خسارت زدن

 

 

Jemand’s Taschen leeren

جیب کسی را زدن [بریدن]

 

Deutsch Persisch Phrasebook 3

جملات کاربردی آلمانی

Es gibt …

اینجا … وجود دارد [دارند]

 

 

Was gibt’s ?

چه خبر تازه؟

 

 

[Gibt es] Zuschlagsgebühr?

هزینه اضافه [هم موجود است] ؟

 

 

Gibt es eine Kaution?

پول گرو هم می خواهد؟

 

 

Gibt es einen Helm?

کلاه ایمنی موجود است؟

Deutsch – Persisch Phrasebook 4

جملات کاربردی آلمانی

Wann gibt es Abendessen?

کی شام میدهند؟

 

 

Gibt es hier Altertümer?

آیا اینجا آثار باستانی [اشیا عتیقه و جاهای قدیمی] وجود دارد؟

 

 

Gibt es ein Mindestalter?

شما حد سن پایین [برای پذیرش در هتل] دارید ؟

 

 

Gibt es einen Direktzug?

یک قطار مستقیم وجود دارد؟

 

 

Gibt es einen Schnellzug?

قطارویژه تندرو وجود دارد؟

 

 

Gibt es einen Nachtzug?

قطار شبانه وجود دارد؟

 

 

Gibt es eine günstigere Variante?

ارزانترش وجود دارد؟

 

 

Es gibt kein [warmes] Wasser.

آب [گرم] نیست. [در اتاق]

 

 

Gibt es Parkplätze in der Nähe?

پارکینگ نزدیک به اینجا هست؟

 

 

Gibt es eine andere Fahrstrecke?

راه دیگری هست [که بشود رفت] ؟

 

 

Gibt es einen früheren Zug?

یک قطار که زودتر برود وجود دارد؟