پرسش و پاسخهای کوتاه در زبان آلمانی


چگونه سر صحبت را با افراد به زبان آلمانی باز کنیم

 

ese-pl-glossar-persisch.page4

 

1

2


زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید